top of page

Om een zicht te krijgen op het aantal kinderen dat gebruik moet maken van de noodopvang, vragen we uw kind(eren) elk afzonderlijk aan te melden via deze link.Alle lessen worden geschorst. Er wordt enkel noodopvang georganiseerd voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of gezinnen waar grootouders worden ingeschakeld. We kunnen niet garanderen dat uw kind opgevangen wordt door de eigen leerkracht. Ook veel van onze collega’s zijn mama of papa, waardoor zij volledig/gedeeltelijk afwezig zullen zijn wegens opvang van hun eigen kinderen.


Klik hier om de uitgebreide brief te raadplegen.

Beste ouders


In bijlage ontvangt u een brief met de nieuwe richtlijnen in verband met het coronavirus.


Deze aangepaste maatregelen worden aan de scholen meegedeeld/opgelegd vanuit het Departement Onderwijs Vlaanderen.


Er staan ook concrete aanvullingen voor de BMS in vermeld.


Klik hier om de brief te openen.

bottom of page