top of page

Ouderforum

Het ouderforum is een overlegorgaan voor en door ouders van de BMS.  Naast de schoolraad is het ouderforum een belangrijk democratisch participatieorgaan op de BMS. Het bestaat uit al de verkozen klassenouders, de ouders die zetelen in de schoolraad, een secretaris en een voorzitter. 

 

Het ouderforum wil een spreekbuis zijn namens de ouders en een gesprekspartner voor de directie en het team van de school. ALLE ouders kunnen agendapunten aanbrengen die ze graag op het ouderforum besproken willen hebben, dit gebeurt via hun respectievelijke klassenouder(s). Daarnaast zijn de bijeenkomsten openbaar en mogen ze dus bijgewoond worden door ALLE ouders van de Marnixschool.  De ouders ontvangen hier telkens een uitnodiging voor via hun klassenouders.

Momenteel is het ouderforum als volgt samengesteld:
Schoolraadouders

Lara Mennes​, Emiel Struik, Joke Oosters

Klassenouders

Startgroep A: Valerie Rousseau en Ruby De Block

Startgroep B: Dorien Bloemmen, Chantal Timmerman en Tinne Aerts

Menggroep A: Chantal Timmerman, Vicky Aneca en Iris Gysbrechts

Menggroep B: Wouter Thonon, Chloë Theuns, Kim Van Leekwyck en Tanith Maes

Groep 3: Lara Mennes en Jill Jondral

Groep 4: Ivan Tys en Yenga Heylen

Groep 5: Sofie Verdyck, Elisa Brenters, Joke Ooster

Groep 6: Inge Vercauteren, Kim Van Geyte en Nicky Prins

Groep 7: Lara Mennes en Janina Martens 

Groep 8: Daniel Coppée

bottom of page