Ouderforum

Het ouderforum is een overlegorgaan voor en door ouders van de BMS.  Naast de schoolraad is het ouderforum een belangrijk democratisch participatieorgaan op de BMS. Het bestaat uit al de verkozen klassenouders, de ouders die zetelen in de schoolraad, een secretaris en een voorzitter. 

 

Het ouderforum wil een spreekbuis zijn namens de ouders en een gesprekspartner voor de directie en het team van de school. ALLE ouders kunnen agendapunten aanbrengen die ze graag op het ouderforum besproken willen hebben, dit gebeurt via hun respectievelijke klassenouder(s). Daarnaast zijn de bijeenkomsten openbaar en mogen ze dus bijgewoond worden door ALLE ouders van de Marnixschool.  De ouders ontvangen hier telkens een uitnodiging voor via hun klassenouders.

Momenteel is het ouderforum als volgt samengesteld:
Schoolraadouders

André de Laat​ & Emiel Struik

Klassenouders

Startgroep A: Jill Jondral, Michael Alahyane, Emiel Struik

Startgroep B: Elke Joostens, Lynn Luyten, Ilke Uten

Menggroep A: Ivan Tys, Tessa Jacobs, Yenga Heylen, Kelly Van Loon

Menggroep B: Melanie Cook, Sofie, Verdyck, Marlies Vervoort

Groep 3: Wendy Lysen, Nathalie Joossens, Inge Vercauteren

Groep 4: Lara Mennes

Groep 5: Daniel Coppée, Corina Elst, Sylvia Van Den Brande

Groep 6: Veerle Mortier, Anke Janssen

Groep 7: /

Groep 8: Veerle Van Raemdonck