Ouderforum

Het ouderforum is een overlegorgaan voor en door ouders van de BMS.  Naast de schoolraad is het ouderforum een belangrijk democratisch participatieorgaan op de BMS. Het bestaat uit al de verkozen klassenouders, de ouders die zetelen in de schoolraad, een secretaris en een voorzitter. 

 

Het ouderforum wil een spreekbuis zijn namens de ouders en een gesprekspartner voor de directie en het team van de school. ALLE ouders kunnen agendapunten aanbrengen die ze graag op het ouderforum besproken willen hebben, dit gebeurt via hun respectievelijke klassenouder(s). Daarnaast zijn de bijeenkomsten openbaar en mogen ze dus bijgewoond worden door ALLE ouders van de Marnixschool.  De ouders ontvangen hier telkens een uitnodiging voor via hun klassenouders.

Momenteel is het ouderforum als volgt samengesteld:
Schoolraadouders

Lara Mennes​ & Emiel Struik

Klassenouders

Startgroep A: Sarah Geertsen, Wouter Thonon, Mike Somers, Gilles de Salle

Startgroep B: Chantal Timmerman, Tanith Maes, Dennis Britstra

Menggroep A: Lara Mennes, Alexandra van den Dungen, Stijn Van Scharen

Menggroep B: Vicky Aneca, Natasja Lenaars

Groep 3: Ivan Tys, Yenga Heylen

Groep 4: Sofie Verdyck, Leentje Zwakhoven

Groep 5: Inge Vercauterenn, Kim Van Geyte

Groep 6: Lara Mennes, Janina Martens

Groep 7: Daniel Coppée, Alexandra van den Dungen

Groep 8: Veerle Mortier, Anke Janssen