top of page

Ouderforum

Het ouderforum is een overlegorgaan voor en door ouders van de BMS. Naast de schoolraad is het ouderforum een belangrijk democratisch participatieorgaan op de BMS. Het bestaat uit al de verkozen klassenouders, de ouders die zetelen in de schoolraad, een secretaris en een voorzitter. 

 

Het ouderforum wil een spreekbuis zijn namens de ouders en een gesprekspartner voor de directie en het team van de school. Alle ouders kunnen agendapunten aanbrengen die ze graag op het ouderforum besproken willen hebben, dit gebeurt via hun respectievelijke klassenouder(s). Daarnaast zijn de bijeenkomsten openbaar en mogen ze dus bijgewoond worden door alle ouders van de Marnixschool. De ouders ontvangen hier telkens een uitnodiging voor via hun klassenouders.

Momenteel is het ouderforum als volgt samengesteld:
Voorzitter ouderforum

Joke Oosters

Schoolraadouders

Lara Mennes

Klassenouders

Startgroep: Lieselotte Fonteyne, Silke Merle, Natasja Lenaars

Menggroep: Vicky Aneca, Tiffany Wouters, Inne Van Loon

Groep 3: Vicky Aneca, Natasja Lenaars

Groep 4: Lara Mennes, Jill Jondral, Elisa Brenters

Groep 5: Ivan Tys, Yenga Heylen, Daniël Fillée

Groep 6: Sofie Verdyck, Elisa Brenters, Joke Oosters

Groep 7: Inge Vercauteren, Kim Van Geyte

Groep 8: Lara Mennes, Janina Martens

bottom of page