top of page

Frequently Asked Questions

 • Sleutel Welbevinden
  Strategische doelstelling: Kinderen vormen tot evenwichtige persoonlijkheden in relatie met anderen. Daarvoor is nodig dat ze: een positief zelfbeeld ontwikkelen. fysieke en emotionele draagkracht ontwikkelen. kiezen en de gevolgen van hun keuzes aanvaarden. assertief en constructief communiceren. hun natuurlijke rol vinden en vervullen binnen een groep. onderscheid maken tussen gedrag en persoon.
 • Sleutel Kennisontwikkeling
  Strategische doelstelling: Kinderen vormen tot mensen die kennis verwerven door informatie te vinden, te selecteren en te gebruiken. Daarvoor is nodig dat ze: nieuwsgierigheid, een efficiënte leerhouding en logisch denken ontwikkelen. beschikken over parate kennis en relevante van niet-relevante informatie onderscheiden. werken met diverse informatiebronnen en hun geloofwaardigheid beoordelen. kennis gebruiken, toepassen en overdragen aan anderen. verantwoord omgaan met diverse informatiebronnen en de geloofwaardigheid beoordelen.
 • Sleutel Ondernemingszin
  Strategische doelstelling: Kinderen vormen tot initiatiefnemers. Daarvoor is nodig dat ze: kansen zien en grijpen. doelen stellen om een resultaat te bereiken. helikopterview, zelfsturing, zelfdiscipline en organisatietalent ontwikkelen. passioneel en gedreven een project tot een goed einde brengen. probleemoplossend denken en beslissingen nemen. middelen economisch en efficiënt inzetten.
 • Sleutel Creativiteit
  Strategische doelstelling: Kinderen vormen tot creatieve en innovatieve denkers waardoor ze hun talenten ontwikkelen en toepassen. Daarvoor is nodig dat ze: voor zichzelf en voor anderen ruimte creëren om "out of the box" te denken. de kans krijgen om te experimenteren en hun talenten te ontdekken. al hun zintuigen gebruiken om zich creatief te uiten.
 • Sleutel Omgevingszin
  Strategische doelstelling: Kinderen vormen tot mensen met een open en kritische kijk, respect en verdraagzaamheid ten opzichte van milieu en maatschappij. Daarvoor is nodig dat ze: kennis/historiek opbouwen van diverse culturen. zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu. open kunnen communiceren met elkaar. zich weerbaar leren opstellen.
bottom of page