top of page

Bestuur

De Belgische vzw "Burgemeester Marnix" en de Nederlandse Vereniging

De BMS wordt bestuurd door de raad van bestuur van de Vlaamse vzw, “BMS vzw”. Verder heeft de BMS ook nog een Nederlandse Vereniging, “Vereniging tot Instandhouding van Vlaams- Nederlandse School te Antwerpen". Deze Nederlandse Vereniging wordt eveneens geleid door diezelfde raad van bestuur.

 

Dit bestuur bestaat uit 5 tot 8 leden. De leden van het bestuur hebben competenties binnen één van de volgende domeinen: onderhoud gebouwen, financiën, wetkennis, HR-kennis,… Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering die twee maal per jaar samenkomt.

bestuur.JPG

Vera Smets

Rob Van den Berghe

Peter Declercq

Philip D'Hollander

Jessica Pintens

Sofie Verdyck

Ivan Tys

Thomas Peleman

voorzitter Vlaamse VZW– extern bestuurslid

voorzitter van de Nederlandse Vereniging – extern bestuurslid

secretaris van de VZW en Vereniging– extern bestuurslid

intern bestuurslid

intern bestuurslid

intern bestuurslid

intern bestuurslid

intern bestuurslid

bottom of page