top of page

Bestuur

De Belgische vzw "Burgemeester Marnix" en de Nederlandse Vereniging

De BMS wordt bestuurd door de raad van bestuur van de Vlaamse vzw, “BMS vzw”. Verder heeft de BMS ook nog een Nederlandse Vereniging, “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Protestants-Christelijke Scholen te Antwerpen". Deze Nederlandse Vereniging wordt eveneens geleid door diezelfde raad van bestuur.

 

Dit bestuur bestaat uit 5 tot 8 leden. De leden van het bestuur hebben competenties binnen één van de volgende domeinen: onderhoud gebouwen, financiën, wetkennis, HR-kennis,… Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering die twee maal per jaar samenkomt.

Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden:
Vera Smets.JPG

Vera Smets

voorzitter Vlaamse VZW– extern bestuurslid

Rob Van den Berghe

voorzitter van de Nederlandse Vereniging – extern bestuurslid

Peter Declercq

secretaris van de VZW en Vereniging– intern bestuurslid

Philip D'Hollander.JPG

Philip D'Hollander

extern bestuurslid

Jessica Pintens

intern bestuurslid

Sofie Verdyck

intern bestuurslid

Ivan Tys

intern bestuurslid

bottom of page