top of page

Bestuur

De Belgische vzw "Burgemeester Marnix" en de Nederlandse Vereniging

De BMS wordt bestuurd door de raad van bestuur van de Vlaamse vzw, “BMS vzw”. Verder heeft de BMS ook nog een Nederlandse Vereniging, “Vereniging tot Instandhouding van Vlaams- Nederlandse School te Antwerpen". Deze Nederlandse Vereniging wordt eveneens geleid door diezelfde raad van bestuur.

 

Dit bestuur bestaat uit 5 tot 8 leden. De leden van het bestuur hebben competenties binnen één van de volgende domeinen: onderhoud gebouwen, financiën, wetkennis, HR-kennis,… Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering die twee maal per jaar samenkomt.

bestuur.JPG

Ivan Tys: 

voorzitter van de VZW intern bestuurslid

Rob Van den Berghe: 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging – extern bestuurslid

Peter Declercq: 

secretaris van de VZW en Vereniging– extern bestuurslid

Tom Kelderman: 

extern bestuurslid

Jessica Pintens: 

intern bestuurslid

Sofie Verdyck: 

intern bestuurslid

Thomas Peleman: 

intern bestuurslid

bottom of page