top of page

Schoolraad

Voor alle aangelegenheden betreffende de school heeft de schoolraad instemmings- of adviesrecht. In de schoolraad vindt er regelmatig formeel overleg plaats tussen bestuur, team en ouders. Deze raad bestaat uit:

  • 1 vertegenwoordiger van het bestuur

  • 2 vertegenwoordigers van de ouders

  • 2 vertegenwoordigers van het team

  • de directie (De directeur heeft enkel adviesbevoegdheid.)

Elke geleding kiest zijn afgevaardigden om de vier jaar. De vacatures worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de school. Elke geleding verkiest zijn eigen vertegenwoordigers.

De volledige stemprocedure is terug te vinden in het reglement van de schoolraad.

Momenteel is de schoolraad als volgt samengesteld:

Ivan Tys

vertegenwoordiger bestuur

Lara Mennes

vertegenwoordiger ouders

Nele Franken.JPG

Nele Franken

vertegenwoordiger team

Linda van Sanden.JPG

Linda van Sanden

vertegenwoordiger team

bottom of page