Wij willen u graag uitnodigen voor het 2e oudercontact met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Gezien de bijzondere omstandigheden zal dit contactmoment online doorgaan.

Om alle afspraken goed in te kunnen plannen, vragen wij u op tijd in te schrijven. Dit kan tot en met woensdag 25 november. Daarna is het niet meer mogelijk een afspraak te maken.

Op 27 november krijgt u via uw kind een briefje met de dag en het uur van het oudercontact.

Hier vindt u het inschrijvingsformulier voor het online oudercontact van 3 of 8 december.

Beste ouder,


Zoals u reeds vernomen hebt, is de herfstvakantie verleng tot en met vrijdag 13 november.

We kijken er alvast naar uit jullie terug te zien op maandag 16 november.


het BMS-team

Vandaag zit het Overlegcomité weer samen over eventuele strengere coronamaatregels.

Wat daar precies beslist zal worden, is nog onduidelijk.

Als in het ergste geval ook scholen weer hun deuren moeten sluiten, willen we deze beslissing een stapje voor zijn in onze werking.

Daarom krijgen de kinderen een pakketje mee met schriften en boeken waarin we aan het werk zijn in de klas. Moest er weer overgeschakeld worden op online-lessen, dan hebben de kinderen alvast hun materiaal thuis.

Het is de bedoeling dat dit pakketje goed bewaard wordt, zodat het in het beste geval na de vakantie weer volledig mee naar school kan komen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!


het BMS-team

Burgemeester Marnixschool

Amerlolaan 53, 2900 Schoten

+32 (0)3/658.00.40

© 2018, Burgemeester Marnixschool

Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopiëerd of anderszins gereproduceerd. 

Alle rechten voorbehouden Burgemeester Marnixschool 2018.