Beste ouders,


Zoals u reeds in de media vernomen hebt, worden de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. De lessen op school blijven dus opgeschort.


Vanaf maandag 20 april zorgen wij wel voor een leerstofaanbod voor onze kinderen vanaf groep 2 (oudste menggroep). Dat zal gebeuren onder de vorm van preteaching via de computer, gericht op de hele klasgroep, om de nieuwe en essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand. De lessen worden nadien herhaald in de klas, weliswaar op een sneller tempo. Voor de startgroepen en de jongste kinderen van de menggroepen is er een vrijblijvend aanbod.


We zijn er ons zeker van bewust dat het thuis maken van taken met (verschillende schoolgaande) kinderen, geen evidentie is. We maken er gezien de omstandigheden samen het beste van. Fijn dat u er mee de schouders onder zet.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!


Recente blogposts

Alles weergeven

Oudercontact december

Wij willen u graag uitnodigen voor het 2e oudercontact met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Gezien de bijzondere omstandigheden zal dit contactmoment online doorgaan. Om alle afspraken goed in te

Verlening herfstvakantie

Beste ouder, Zoals u reeds vernomen hebt, is de herfstvakantie verleng tot en met vrijdag 13 november. We kijken er alvast naar uit jullie terug te zien op maandag 16 november. het BMS-team

Werkboeken preventief naar huis

Vandaag zit het Overlegcomité weer samen over eventuele strengere coronamaatregels. Wat daar precies beslist zal worden, is nog onduidelijk. Als in het ergste geval ook scholen weer hun deuren moeten

Burgemeester Marnixschool

Amerlolaan 53, 2900 Schoten

+32 (0)3/658.00.40

© 2018, Burgemeester Marnixschool

Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopiëerd of anderszins gereproduceerd. 

Alle rechten voorbehouden Burgemeester Marnixschool 2018.