Er zal voor- en na-opvang georganiseerd worden door KIOS. Aangezien er veel medewerkers in de risicogroep zitten zal er een minimale bezetting zijn. Dit hoort ook bij de noodopvang, dus enkel gebruik in noodzakelijke situaties.

Burgemeester Marnixschool

Amerlolaan 53, 2900 Schoten

+32 (0)3/658.00.40

© 2018, Burgemeester Marnixschool

Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopiëerd of anderszins gereproduceerd. 

Alle rechten voorbehouden Burgemeester Marnixschool 2018.