Beste ouders,


Zoals u reeds in de media vernomen hebt, worden de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. De lessen op school blijven dus opgeschort.


Vanaf maandag 20 april zorgen wij wel voor een leerstofaanbod voor onze kinderen vanaf groep 2 (oudste menggroep). Dat zal gebeuren onder de vorm van preteaching via de computer, gericht op de hele klasgroep, om de nieuwe en essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand. De lessen worden nadien herhaald in de klas, weliswaar op een sneller tempo. Voor de startgroepen en de jongste kinderen van de menggroepen is er een vrijblijvend aanbod.


We zijn er ons zeker van bewust dat het thuis maken van taken met (verschillende schoolgaande) kinderen, geen evidentie is. We maken er gezien de omstandigheden samen het beste van. Fijn dat u er mee de schouders onder zet.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!


Om een zicht te krijgen op het aantal kinderen dat gebruik moet maken van de noodopvang, vragen we uw kind(eren) elk afzonderlijk aan te melden via deze link.

De inschrijvingen sluiten zaterdag 18 april om 20u.

Om een zicht te krijgen op het aantal kinderen dat gebruik moet maken van de noodopvang, vragen we uw kind(eren) elk afzonderlijk aan te melden via deze link.

Op paasmaandag zal er GEEN opvang worden voorzien. De inschrijvingen sluiten zaterdag 11 april om 20u.

Burgemeester Marnixschool

Amerlolaan 53, 2900 Schoten

+32 (0)3/658.00.40

© 2018, Burgemeester Marnixschool

Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopiëerd of anderszins gereproduceerd. 

Alle rechten voorbehouden Burgemeester Marnixschool 2018.